Inschrijving RTS Bokkenloop 2020

Vul onderstaande formulier in om je in te schrijven voor de 9e RTS Bokkenloop, die doorgaat op zaterdag 16 mei 2020.

€ 7 voor alle afstanden; RTS-leden betalen € 5.
Voor de kidsloop zijn enkel daginschrijvingen mogelijk (€ 2).
Alle info op www.rtsbokkenloop.run.

*
*
*
*
*
*
 / 
 / 
*
*
Ik verklaar hierbij dat ik:
1. over voldoende fysieke gezondheid beschik om - op eigen tempo - de door mij gekozen afstand te lopen.
2. in elke fase van het evenement de wegcode integraal respecteer.
3. in geval van lichamelijk letsel of materiële schade, opgelopen of berokkend voor, tijdens of na het evenement, de organisatie van de RTS Bokkenloop ontsla van elke verantwoordelijkheid.

RTS neemt de privacy van haar leden serieus. Alle gegevens die door de leden worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen deze informatie niet verhuren, verkopen, uitlenen, noch op een andere wijze openbaar maken.

Opgelet!

Online inschrijven kan tot en met 10 mei. Daginschrijvingen kunnen op 16 mei 2020 vanaf 13:00 tot 14:30 uur en kosten € 10 per deelnemer, RTS-leden betalen € 5 op vertoon van hun lidkaart of bij vermelding van hun lidnummer, pasmunt indien mogelijk.

Deelnemen aan de kidsrun kan enkel door op 16 mei ter plaatste in te schrijven (€ 2 per deelnemer).