Betaling lidgeld 2016

Jullie kunnen vanaf zondag 15 november reeds het lidgeld voor 2016 betalen.
De betaling dient ten laatste in ons bezit te zijn op vrijdag 18 december.
Alle lidgelden voor 2016 dienen wij te ontvangen in 2015. Het is dit jaar namelijk uitermate belangrijk dat we je lidgeld tijdig ontvangen! We schakelen immers over naar een andere verzekering. Enkel wie tijdig het lidgeld betaalt kan er zeker van zijn dat de verzekering op tijd geregeld is.

De prijs van het lidgeld bedraagt net als voorgaande jaren 35 euro.
Deze 35 euro kan enkel via overschrijving betaald worden. Dit via de Belgische overschrijving op 001-6309108-13 of via de Europese overschrijving op BE08 0016-3091-0813 (BIC = GEBABEBB). Gelieve als mededeling uw naam en ‘lidgeld RTS’ te vermelden.

Ook is er weer de ‘familiekorting’, dit is een korting die geldt voor de grote gezinnen bij RTS (je dient dus ook op hetzelfde adres te wonen). De prijzen zijn dan 35 euro – 35 euro – 25 euro – 25 euro – gratis. Dus vanaf het 3e lid in het gezin betaal je 10 euro minder en het 5e lid kan gratis worden ingeschreven.

Breng ook het inschrijvingsformulier in orde! Nieuw is dat je dit nu ook online kunt indienen: https://www.runningteamsinaai.be/formulier-inschrijving/. Een manier die wij zo veel mogelijk willen promoten! Hebben we geen formulier ontvangen, dan ben je geen lid! Het formulier dienen we ook uiterlijk vrijdag 18 december in ons bezit te hebben.

De sportmedische fiche (een lijst met vragen over je medische geschiedenis) dient 1 x ingevuld te worden per 4 jaar. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de gezondheidstoestand/fysische toestand, dienen die ons onmiddellijk gemeld te worden. Je kunt deze fiche tevens online invullen:
https://www.runningteamsinaai.be/formulier-medische-fiche-2/

Vanaf volgend jaar wordt trouwens het uitreiken van het attesten voor jouw ziekenfonds geautomatiseerd en zal je dit via e-mail ontvangen, dit zal enkel gebeuren indien wij over jouw e-mailadres beschikken…