Formulier medische fiche

Elk nieuw lid dient een sportmedische fiche in te vullen. Dit gaat om enkele gegevens met betrekking tot uw sport en uw gezondheid.

Deze gegevens blijven binnenskamers en worden niet verspreid, enkel het bestuur en de begeleiders hebben weet hiervan. Dit ter ondersteuning van de begeleiding en in geval van nood.

Indien er zich een wijziging voordoet in de gezondheidstoestand dient dit gemeld te worden. Indien er geen wijziging wordt meegedeeld wordt er verondersteld dat er geen gezondheidsupdates zijn.

Door zich aan te sluiten bij de club bevestigt men automatisch dat men zichzelf in goede gezondheid acht om deel te nemen aan de trainingen. De sportmedische fiche dient elke 4 jaar opnieuw door het lid ingevuld te worden; je wordt hiervan op de hoogte gesteld wanneer dit opnieuw dient te gebeuren.

Alvast bedankt voor het invullen!

*
*

Sportbeoefening en blessures :

*
*
*
*
*
*

We adviseren u als sporter jaarlijks een doktersbezoek aan waarbij uw gezondheid wordt gecontroleerd en waarbij er eventueel een bloedonderzoek kan plaats vinden.

Gezondheidsklachten :

Hart en bloedvaten :

*
*
*

Luchtwegen en longen :

*
*
*

Neurologische klachten :

*
*

Klachten van spieren, pezen en gewrichten :

*
*
*
*
*

Familiaal :

*
*
*