Inschrijving Start-to-Run 2017

Inschrijving Start-to-Run bij Running Team Sinaai

*
*
*
*
 / 
 / 
*
*
 - 
 - 
*
*

Lid worden van RTS kost € 37. Vanaf 01 september van het lopende jaar bedraagt het lidmaatschap nog € 27 voor het laatste kwartaal.

De ‘familiekorting’ geldt voor de grote gezinnen bij RTS (je dient dus ook op hetzelfde adres te wonen). De prijzen zijn dan 37 euro – 37 euro – 27 euro – 27 euro - gratis.
Dus vanaf het 3e lid in het gezin betaal je 10 euro minder en het 5e lid kan gratis worden ingeschreven.

Vanaf 16 november kan men zijn lidmaatschap verlengen voor het volgende kalenderjaar.

Het lidgeld kan betaald worden via de Europese overschrijving op BE08 0016-3091-0813 .

(Gelieve als mededeling uw naam en ‘lidgeld RTS’ te vermelden)

Het lidmaatschap is pas definitief na storting van het lidgeld op ons rekeningnummer. Na de ontvangst van uw lidgeld op de clubrekening bent U verzekerd en ontvangt U kortelings het attest voor de tussenkomst van het ziekenfonds.

Heeft U nog vragen contacteren ons via email, telefoon of spreek ons aan voor of na de trainingen op maandag en woensdag.


Gelieve u hieronder akkoord te verklaren met het huishoudelijk reglement. U kunt het hier nalezen.

*