Ongeval

Een ongeval, wat nu?

Wij wensen het niemand toe en hopen bij iedere training dat wij al onze leden behouden zien aankomen; maar niemand is gevrijwaard, het kan iedereen overkomen. Soms schuilt het gevaar in een klein hoekje of onder een klein steentje, oneffenheid, een stoeprand, boomwortel…

Daarom moeten we zorg dragen voor onze leden en heeft RTS beslist om zijn leden te verzekeren bij SPORTA-federatie.

Na een ongeval is het belangrijk dat de aandacht kan gaan naar herstellen en niet naar de vraag of de papierwinkel wel in orde is of hoe het zit met de financiële tussenkomsten en andere beslommeringen.

Zo geeft U een ongeval aan.

  1. Download en druk het aangifteformulier af. Vul de gevraagde informatie beknopt doch volledig aan. Dit zal later mogelijke betwistingen uitsluiten.
  2. Bezorg het ingevulde aangifteformulier zo snel mogelijk aan Katja of aan een ander bestuurslid. Uiterlijk 5 dagen na het incident dient de aangifte in het bezit van het bestuur te zijn. Wij zorgen voor de aangifte bij Sporta-federatie.
  3. Sporta-federatie zal de aangifte zo mogelijk nog dezelfde dag nakijken en bevestigen bij Ethias. Op datzelfde moment ontvangt het bestuur van Sporta een bevestigingsbrief met dossiernummer en -verantwoordelijke van Ethias en de verder te doorlopen stappen. Vanaf dat moment kan de clubbestuurder de verwerkte aangifte via de beheertool bekijken en consulteren. Als er een e-mailadres van het slachtoffer in LAP staat, zal hij of zij de bevestigingsbrief ook per mail ontvangen!
  4. Zodra de bevestigingsbrief is aangekomen, kan je het geneeskundig getuigschrift (in te vullen door de geneesheer) opsturen naar Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt of doormailen naar het e-mailadres van de dossierverantwoordelijke bij Ethias. Vermeld zeker je dossiernummer!
  5. Bezit Ethias het geneeskundig getuigschrift, dan bezorgt Ethias het slachtoffer een brief met het dossiernummer en -verantwoordelijke, een korte samenvatting van de waarborgen en een genezingsattest.
  6. Het slachtoffer gaat met de rekeningen van dokter, apotheker, kinesist, ziekenhuis … naar het ziekenfonds. Dat betaalt al een deel van de kosten terug en maakt een verschilstaat op (‘Kwijtschrift Geneeskundige Verstrekkingen’).
  7. Vervolgens stuurt het slachtoffer de stavingsstukken en verschilstaten van het ziekenfonds naar Ethias (met vermelding van het dossiernummer en rekeningnummer).
  8. Ethias betaalt de behandelingskosten rechtstreeks aan het slachtoffer terug.

Indien er vragen zijn aarzel niet om ons te contacteren of aan te spreken. De specialist “verzekering” binnen RTS is Katja, andere bestuursleden helpen uiteraard ook graag.

Deze informatie afdrukken.