Lidmaatschap 2017

Jullie kunnen vanaf vandaag, dinsdag 15 november, reeds het lidgeld voor 2017 betalen.
De betaling dient ten laatste in ons bezit te zijn op vrijdag 16 december.
Alle lidgelden voor 2017 dienen wij te ontvangen in 2016!

De prijs van het lidgeld bedraagt 37 euro. Het aandachtige lid zal merken dat dit 2 euro meer is tegenover voorgaande jaren, dit komt omdat Sporta (waarbij wij verzekerd zijn) 2 euro extra per aangesloten lid vraagt.

Ook is er weer de ‘familiekorting’, dit is een korting die geldt voor de grote gezinnen bij RTS (je dient dus ook op hetzelfde adres te wonen). De prijzen zijn dan 37 euro – 37 euro – 27 euro – 27 euro – gratis. Dus vanaf het 3e lid in het gezin betaal je 10 euro minder en het 5e lid kan gratis worden ingeschreven.

Bevestig jouw herinschrijving bij RTS via deze link.
Hebben we geen bevestiging van herinschrijving ontvangen, dan ben je geen lid! Deze bevestiging dienen we ook uiterlijk vrijdag 16 december in ons bezit te hebben.

De 37 euro kan enkel via overschrijving betaald worden. Dit via de Belgische overschrijving op 001-6309108-13 of via de Europese overschrijving op BE08 0016-3091-0813 (BIC = GEBABEBB). Gelieve als mededeling uw lidnummer en ‘lidgeld RTS 2017’ te vermelden.

De sportmedische fiche (een lijst met vragen over je medische geschiedenis) dient 1 x ingevuld te worden per 4 jaar. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de gezondheidstoestand/fysische toestand, dienen die ons onmiddellijk gemeld te worden. Je kunt deze fiche tevens online invullen.

Eind januari worden de attesten, nodig voor de tussenkomst van de mutualiteiten, verstuurd.

Wij kijken alvast uit naar jouw gezelschap tijdens de wekelijkse trainingen en andere clubmomenten!