Niet langer infoboekje in 2023

Beste RTS’ers

Ook in 2023 zullen we jullie optimaal informeren over onze club. Aangezien het infoboekje vaak informatie omhelsde die ook op onze andere kanalen terug te vinden was, hebben we beslist om het infoboekje niet meer op te maken. De info die in het boekje verscheen, zal aan jullie worden bezorgd via onze sociale media, website én onze nieuwsbrief.

We zien jullie graag op onze nieuwsjaarsreceptie!