Verlenging lidmaatschap

Beste RTS-er,

We zijn blij dat we jou ook volgend jaar opnieuw tot onze leden mogen rekenen om er samen opnieuw een sportief jaar van te kunnen maken.

Vul hieronder je naam en e-mailadres in en bevestig de verlenging van jouw lidmaatschap.

*
*
*
*
We vragen om je akkoord te verklaren met het huishoudelijk reglement. Je kan dit hier nalezen.
*

We vragen tevens om je akkoord te verklaren met onze privacy-verklaring. Je kan dit hier nalezen.

*

Let op! Het lidgeld bedraagt, net zoals vorig jaar, €37 per persoon. Je inschrijving is pas definitief na storting van het lidgeld op het rekeningnummer BE08 0016 3091 0813 met vermelding van jouw naam + lidgeld RTS 2020.

De ‘familiekorting’ geldt voor de grote gezinnen bij RTS (je dient dus op hetzelfde adres te wonen). De prijzen zijn dan 37 euro – 37 euro – 27 euro – 27 euro - gratis. Dus vanaf het 3e lid in het gezin betaal je 10 euro minder en het 5e lid kan gratis worden ingeschreven.

Eind januari worden de attesten, nodig voor de tussenkomst van de mutualiteiten, verstuurd.

Indien jouw medische toestand het afgelopen jaar wijzigde, dan vragen we je om de medische fiche opnieuw in te vullen. Het is belangrijk dat wij als club op de hoogte zijn van relevante informatie betreffende je gezondheid. Deze informatie wordt met de hoogste discretie behandeld.

RTS neemt de privacy van haar leden serieus. Alle gegevens die door de leden worden verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen deze informatie niet verhuren, verkopen, uitlenen, noch op een andere wijze openbaar maken.

Wij kijken alvast uit naar jouw gezelschap tijdens de wekelijkse trainingen en andere club-momenten !